Proje Adı

 
Kırsal Kesimde Yaşayan Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımlarının Artırılması Zirvesi

Proje Alanı 
AB PROJELERİ

Sıra No 
0009

Proje Teması 
AB Projesi

Başvuru Sahibi / Kuruluş 
Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)

Ortak 
İAÜ

Başlama Tarihi 
15.08.2013

Bitiş Tarihi 
15.02.2014

Destek Veren Kurum 
Avrupa Birliği Bakanlığı

Destek Programı 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 5.1 projeleri

Toplam Proje Bütçesi 
47.531 Euro

Destek Miktarı ve Oranı 
75%

Projenin Hedefleri 

Zirvenin amacı; Kırsal kesimde gençliğin katılımı alanındaki AB politikaları ve uygulanan politikaların gençler üzerindeki etkileri ve Türkiye’de yürütülen politikalar hakkında bilgi paylaşımında katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurma üzerinedir.


Proje Faaliyetleri 

Bu noktada zirve boyunca alnında uzman konuşmacılar, sivil toplum temsilcileri ve siyasi katılım gösterecektir. Atölye çalışmaları ile tamamlanacak program çerçevesinde bir sonuç kitapçığı hazırlanarak, ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla paylaşılacaktır. Zirveye Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 60 genç katılım gösterecektir.


Beklenen Sonuçlar 

60 gencin katılım gösterdiği zirve sonucunda sonuç kitapçığı yayınlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.


Projeden Sorumlu Fakülte-Birim 
AKEV, İAÜ Projeler Koordinatörlüğü

İrtibat Kişisi 
Sinem Ucal Çepni Proje Ekibi: Prof. Dr. Hasan Saygın, Berna Ergün, Sinem Ucal ÇEPNİ, Musa Akgül, Başak Tüzün, Eyüp Üstündağ

Videolar 

Dokümanlar 

Proje Durumu 
Devam Ediyor